OBWÓD SZKOŁY

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niska 9.

§ 1.
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Niskiej 9, zwanego dalej Szkołą stanowią:

a) od strony północnej:

-teren PKP wzdłuż torów kolejowych od zachodniej granicy miasta do ul. Mostowej,

b) od strony zachodniej:

-granice administracyjne miasta,

c) od strony południowej:

-granice administracyjne miasta.

d) od strony wschodniej:

-granice administracyjne miasta do ul. Zygmuntówka.
§ 2.

Do obwodu szkoły należą:
Aleja 25-lecia Wolności, Bławatna, Bugaja, Chmielowska, Cicha,
Drukarska, Fabryczna, Górna, Hutników, Jasna, Józefówka, Kanałowa,
Klimkiewiczowska, Kolejowa, Kościuszki, Kwiatowa, Łączna, Mała, Modra,
Moniuszki, Niska, Opatowska, Osadowa, Parkowa, Partyzantów,
Paulinowska, Podgórze, Poniatowskiego, Poprzeczna, Prosta,
Różana,Sadowa, Sandomierska, Sportowa, Stalowa, Staszica, Strzelecka,
Szewieńska, Świętokrzyska, Śliska, Traugutta, Trawna, Wąwozy, Wiejska,
Winnica, Zamłynie (nr-y 3-11 i 2-24), Zgoda, Zofiówka, Zygmuntówka,
Żeromskiego (od 63 nr-u do końca), Żytnia.

Skip to content