HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 została założona w 1897 r. Fundatorem były Zakłady Ostrowieckie w Klimkiewiczowie. Przeznaczona była dla dzieci robotników fabrycznych. Szkoła pod nazwą dwuklasowej szkoły przy Zakładach Ostrowieckich została otwarta 4 października 1897r. Mieściła się ona w drewnianym budynku wzniesionym w Klimkiewiczowie tuż obok huty. Kierownikiem szkoły był Jan Bałata. W 1899 r. rozbudowano szkołę od ul. Kościuszki o 2 sale i otwarto jednoklasową szkołą żeńską. Kierowniczką szkoły żeńskiej była p. Zalewska, później p. Zofia Szpądrowska.

Rok 1905 ma również oddźwięk w szkole nr 3. W klasach żeńskich zrzucono portrety cara, w męskiej zniszczono mapy rosyjskie.

Pierwsza wojna światowa wprowadza wielkie zmiany. Szkołę zamieniono na szpital. Dzieci uczą się po biurach. Rok 1918 – pierwsze dni wolności. W Ostrowcu odbywa się przejmowanie broni od zaborcy. Przy tej operacji ginie uczeń klasy IV Bolesław Wiśniewski.

W 1919 r. skomasowano dwie szkoły męską i żeńską w jedną koedukacyjną, której kierownikiem zostaje Antoni Łazarczyk. Z dniem 1 stycznia 1925 r. szkołę fabryczną w Klimkiewiczowie przejęły władze państwowe jako Szkołę Powszechną nr 3.

7 października 1935 r. na zebraniu rodzicielskim podjęto uchwałę budowy własnego budynku szkolnego. Budowę ukończono w roku szkolnym 1939/1940.

Podczas okupacji Niemcy urządzili w nowym budynku szkolnym magazyny zbożowe oraz kwatery dla obsługi dział przeciwlotniczych. W tej sytuacji nauka nadal odbywała się w budynku fabrycznym w Klimkiewiczowie.

Po wyzwoleniu zdewastowany budynek przy ulicy Niskiej wyremontowano i szkoła rozpoczyna pracę. 25 listopada 1945 r. na wniosek Rady Pedagogicznej otrzymuje imię Bolesława Chrobrego.

W 1957 r. rozpoczęto długo oczekiwaną rozbudowę szkoły. Dobudowano salę gimnastyczną i II piętro. Prace zakończono 9 listopada 1958 r.

W 1968 r. powstał hymn szkoły. Słowa do niego ułożyła nauczycielka Elżbieta Gargul, a muzykę skomponował emerytowany nauczyciel szkoły muzycznej z Krakowa.

25 listopada 1987 r. nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Elżbiecie Gargul – zasłużonego pedagoga i instruktora harcerskiego. Projekt tablicy wykonał Tadeusz Maj.

W 1990 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W 1999 r. otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Lipcowa powódź 2001 r. poczyniła w szkole ogromne straty. Zniszczeniu uległy dwie sale gimnastyczne, sale lekcyjne, świetlica, stołówka, kuchnia, kotłownia. Budynek nie nadaje się do użytku. Szkołę czeka remont. Uczniowie dowożeni autobusami odbywali zajęcia w Szkole Podstawowej nr 8. Zajęcia w nowo wyremontowanym budynku rozpoczęły się 1 września 2002 r.

W 2010 r. powstało boisko wielofunkcyjne w ramach projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Rok 2012 – przystąpienie szkoły do Stowarzyszenia „Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół”
Jolanta Dziedzic

Szkoła Podstawowa nr 3 została założona w 1897 r. Fundatorem były Zakłady Ostrowieckie w Klimkiewiczowie. Przeznaczona była dla dzieci robotników fabrycznych. Szkoła pod nazwą dwuklasowej szkoły przy Zakładach Ostrowieckich została otwarta 4 października 1897r. Mieściła się ona w drewnianym budynku wzniesionym w Klimkiewiczowie tuż obok huty. Kierownikiem szkoły był Jan Bałata. W 1899 r. rozbudowano szkołę od ul. Kościuszki o 2 sale i otwarto jednoklasową szkołą żeńską. Kierowniczką szkoły żeńskiej była p. Zalewska, później p. Zofia Szpądrowska.

Rok 1905 ma również oddźwięk w szkole nr 3. W klasach żeńskich zrzucono portrety cara, w męskiej zniszczono mapy rosyjskie.

Pierwsza wojna światowa wprowadza wielkie zmiany. Szkołę zamieniono na szpital. Dzieci uczą się po biurach. Rok 1918 – pierwsze dni wolności. W Ostrowcu odbywa się przejmowanie broni od zaborcy. Przy tej operacji ginie uczeń klasy IV Bolesław Wiśniewski.

W 1919 r. skomasowano dwie szkoły męską i żeńską w jedną koedukacyjną, której kierownikiem zostaje Antoni Łazarczyk. Z dniem 1 stycznia 1925 r. szkołę fabryczną w Klimkiewiczowie przejęły władze państwowe jako Szkołę Powszechną nr 3.

7 października 1935 r. na zebraniu rodzicielskim podjęto uchwałę budowy własnego budynku szkolnego. Budowę ukończono w roku szkolnym 1939/1940.

Podczas okupacji Niemcy urządzili w nowym budynku szkolnym magazyny zbożowe oraz kwatery dla obsługi dział przeciwlotniczych. W tej sytuacji nauka nadal odbywała się w budynku fabrycznym w Klimkiewiczowie.

Po wyzwoleniu zdewastowany budynek przy ulicy Niskiej wyremontowano i szkoła rozpoczyna pracę. 25 listopada 1945 r. na wniosek Rady Pedagogicznej otrzymuje imię Bolesława Chrobrego.

W 1957 r. rozpoczęto długo oczekiwaną rozbudowę szkoły. Dobudowano salę gimnastyczną i II piętro. Prace zakończono 9 listopada 1958 r.

W 1968 r. powstał hymn szkoły. Słowa do niego ułożyła nauczycielka Elżbieta Gargul, a muzykę skomponował emerytowany nauczyciel szkoły muzycznej z Krakowa.

25 listopada 1987 r. nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Elżbiecie Gargul – zasłużonego pedagoga i instruktora harcerskiego. Projekt tablicy wykonał Tadeusz Maj.

W 1990 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W 1999 r. otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Lipcowa powódź 2001 r. poczyniła w szkole ogromne straty. Zniszczeniu uległy dwie sale gimnastyczne, sale lekcyjne, świetlica, stołówka, kuchnia, kotłownia. Budynek nie nadaje się do użytku. Szkołę czeka remont. Uczniowie dowożeni autobusami odbywali zajęcia w Szkole Podstawowej nr 8. Zajęcia w nowo wyremontowanym budynku rozpoczęły się 1 września 2002 r.

W 2010 r. powstało boisko wielofunkcyjne w ramach projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Rok 2012 – przystąpienie szkoły do Stowarzyszenia „Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół”

Jolanta Dziedzic

Skip to content