STATUS PRAWNY

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
DZIAŁALNOŚC SZKOŁY FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
NADZÓR PEDAGOGICZNY PEŁNI ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY

GODZINY PRACY: 6.45- 18.00
LICZBA ODDZIAŁÓW: 13
LICZBA DZIECI: 255

STATUT PSP NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Skip to content