STATUS PRAWNY

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
DZIAŁALNOŚC SZKOŁY FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
NADZÓR PEDAGOGICZNY PEŁNI ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY

GODZINY PRACY: 6.45- 18.00
LICZBA ODDZIAŁÓW: 17
LICZBA DZIECI: 295

STATUT PSP NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚW.
Skip to content