PRACOWNICY

ROK SZKOLNY 2022/2023
Dyrekcja szkoły; 
Mariusz Szczerbiński – dyrektor
Jolanta Dziedzic – wicedyrektor

NAUCZYCIELE
Szczerbiński Mariusz  historia
Dziedzic Jolanta  historia, bibliotekarz
Antoniak Paweł religia
Arczewska-Nowak Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Bidzińska Joanna edukacja wczesnoszkolna
Brzeźnicka Beata j. niemiecki, wychowawca świetlicy
Cichoń Lipka Karolina rewalidacja
Gawron Ewa plastyka, doradztwo zawodowe, zkk
Hapczyn Marta rewalidacja
Jaros Maria w-f
Jędrzejewska Aneta pedagog
Kaliska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Kamińska-Grabka Karolina matematyka
Kidzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
Kołodziej Beata w-f, bibliotekarz
Kościołek Iwona edukacja wczesnoszkolna
Kotaś Barbara matematyka
Krycka Monika chemia, fizyka
Kuliński Marek religia
Lach Dorota j. polski
Łojek Małgorzata muzyka, wychowawca świetlicy
Maciąg Marta edukacja wczesnoszkolna
Młodawska Ewa j. polski
Molenda Małgorzata biologia, wdż
Piątkowska Anna wychowawca świetlicy
Piktas Kinga j. polski
Połetek Grażyna geografia,
Potrzeszcz Renata logopeda
Pronobis Anna j. angielski
Ramski Piotr matematyka
Religa Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Rynio Wojciech informatyka
Sołtys Agnieszka w-f
Szmyd Renata historia, wos
Turbakiewicz Ewelina j. angielski, zkk
Wąs Piotr j. polski, bibliotekarz
Wszoła Iwona matematyka
Zielińska Anita j. angielski, rewalidacja
ADMINISTRACJA
Olszewska Tatiana – sekretarz szkoły
Marzena Rogula – księgowa
Cichoń Iwona – pomoc nauczyciela
Jagiełło Derlatka Dominika- pomoc nauczyciela
PRACOWNICY OBSŁUGI
Cieślik Agnieszka
Grzegorska Krystyna
Kaczmarski Jarosław
Kolasa Iwona
Pastuszko Dorota
Chuchmała Aneta
ŚWIETLICA SRODOWISKOWA
Iwona Bednarska Kita
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
Maria Brzeźnicka
Skip to content