ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf)

Formularze do wypełnienia (zip)

Załączniki do SWZ (zip)

Zamieszczone przez M. Szczerbiński 04.05.2023r.

Protokół z postępowania o zamówienie publiczne.  
Zamieszczone przez M. Szczerbiński 29.04.2022r. o godz. 8.42
Oswiadczenie dotyczące przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne z dnia 27.04.2022r. 
Zamieszczone przez M. Szczerbiński 28.04.2022r. godz. 9.45
Protokół z przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne.    
Zamieszczone przez M. Szczerbiński 27.04.2022r. godz. 13.26
Zapytanie ofertowe- komputery. 

Załacznik nr 1.
Załącznik nr 3. (pdf)  (word) 
Zamieszczone przez M. Szczerbiński 15.04.2022r. godz. 12.27.

Skip to content