Usługa cateringowa dla uczniów PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- drugie postepowanie

Usługa cateringowa dla uczniów PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- drugie postępowanie

Załączniki do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ

Formularze do wypełnienia

Zamieścił: Mariusz Szczerbiński 07.12.2022r, godz.15.10.


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zamieścił: Mariusz Szczerbiński 15.12.2022r. godz. 10.09

Informacja z otwarcia ofert
Zamieścił: Mariusz Szczerbiński 15.12.2022r. godz. 12.56

 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC ŚW.