Usługa cateringowa dla uczniów PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Usługa cateringowa dla uczniów PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunkó zamówienia

Załączniki do SWZ

Formularze do wypełnienia

Zamieścił: Mariusz Szczerbiński- 28.11.2022r. godz. 15.11


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Zamieścił: Mariusz Szczerbiński- 06.12.2022r. godz. 10.17

Informacja z otwarcia ofert

Zamieśił: Mariusz Szczerbinski-  06.12.2022r. godz. 11.30

Unieważnienie postępowania
Zamieśił: Mariusz Szczerbinski-  06.12.2022r. godz. 13.46

 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC ŚW.