SPRAW. FINANSOWE ZA 2019.

Bilans za 2019.
Informacja dodatkowa s.1
Informacja dodatkowa s.2
Informacja dodatkowa s.3
Informacja dodatkowa s.4
Metody wyceny aktywów i pasywów
Umorzenia
Główne składniki majatku trwałego
Oświadczenie do bilansu
Rachunek zysków i strat s.1
Rachunek zysków i strat s.2
Zestawienie zmian funduszu jednostki
Wykaz zobowiązań i należności

 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC ŚW.